Disclaimer


Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze en andere website(s) van Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. en/of gelieerde ondernemingen (hierna: Janssen de Jong) gelden de volgende voorwaarden.

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

Janssen de Jong heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. Janssen de Jong garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. Janssen de Jong wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door Janssen de Jong worden gewijzigd, zonder dat Janssen de Jong hiertoe verplicht kan worden.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde 'links', worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Janssen de Jong niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Janssen de Jong wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo's) met betrekking tot de inhoud en werking van deze en andere Janssen de Jong website(s) komen uitsluitend toe aan Janssen de Jong of haar toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Janssen de Jong te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.